Australia
28
19
Hong Kong China
    • 4th Nov 2015
    • 16:00
Time (minutes)0
Australia0
Hong Kong China0
0 60
MinuteMin Info Score 28 - 19Score
1 score Australia - Joshua BERNEY [AUS10] (Penalty shot) [1 - 0]
2 score Australia - Joshua BERNEY [AUS10] (Medium) [2 - 0]
3 score Australia - Adam ROBERTSON [AUS07] (Penalty shot) [3 - 0]
4 score Hong Kong China - Wing Yan CHEUNG [HKG20] (Medium) [3 - 1]
4 score Australia - Jessica MAY [AUS01] (Medium) [4 - 1]
5 score Hong Kong China - Kwok Kuen HAM [HKG09] (Near) [4 - 2]
10 score Australia - Ashlee OTHEN [AUS15] (Medium) [5 - 2]
10 score Hong Kong China - Wing Yan CHEUNG [HKG20] (Free pass) [5 - 3]
12 score Hong Kong China - Ka Wai CHAN [HKG10] (Medium) [5 - 4]
13 score Australia - Joshua BERNEY [AUS10] (Penalty shot) [6 - 4]
13 score Australia - Andrew HUTCHESSON [AUS14] (Medium) [7 - 4]
14 score Australia - Adam ROBERTSON [AUS07] (Medium) [8 - 4]
15 score Hong Kong China - Kwok Kuen HAM [HKG09] (Medium) [8 - 5]
16 score Australia - Patrick BRANFORD [AUS05] (Running in shot) [9 - 5]
16 score Australia - Andrew HUTCHESSON [AUS14] (Medium) [10 - 5]
17 score Hong Kong China - Wing Yan CHEUNG [HKG20] (Penalty shot) [10 - 6]
18 substitution Hong Kong China - Tsz Fung LUK [HKG21] substituted Wing Yan CHEUNG [HKG20] (Substitution)
19 score Australia - Joshua BERNEY [AUS10] (Penalty shot) [11 - 6]
19 comment Time out 1 for Hong Kong.
19 score Hong Kong China - Tim Tim YAU [HKG06] (Near) [11 - 7]
19 score Australia - Adam ROBERTSON [AUS07] (Running in shot) [12 - 7]
23 score Australia - Ashlee OTHEN [AUS15] (Medium) [13 - 7]
25 comment Half time: 13 - 7 in favour for Australia
26 substitution Hong Kong China - Wing Yan CHEUNG [HKG20] substituted Long Kwan NG [HKG03] (Substitution)
26 score Hong Kong China - Wing Yan CHEUNG [HKG20] (Medium) [13 - 8]
26 score Australia - Joshua BERNEY [AUS10] (Near) [14 - 8]
27 score Hong Kong China - Cheuk Hin MAK [HKG17] (Medium) [14 - 9]
28 substitution Australia - Shannon CAMAC [AUS04] substituted Patrick BRANFORD [AUS05] (Substitution)
29 substitution Australia - Patrick BRANFORD [AUS05] substituted Andrew HUTCHESSON [AUS14] (Substitution)
29 score Hong Kong China - Tsz Fung LUK [HKG21] (Long) [14 - 10]
30 score Australia - Joshua BERNEY [AUS10] (Penalty shot) [15 - 10]
30 score Hong Kong China - Wing Yan CHEUNG [HKG20] (Medium) [15 - 11]
32 score Hong Kong China - Tsz Fung LUK [HKG21] (Penalty shot) [15 - 12]
33 score Australia - Adam ROBERTSON [AUS07] (Running in shot) [16 - 12]
33 comment Time out 1 for Australia.
34 substitution Hong Kong China - Chun Kit CHAN [HKG16] substituted Cheuk Hin MAK [HKG17] (Substitution)
35 score Australia - Shannon CAMAC [AUS04] (Near) [17 - 12]
35 comment Hong Kong: penalty missed by HKG20 - Wing Yan CHEUNG
36 score Hong Kong China - Kwok Kuen HAM [HKG09] (Penalty shot) [17 - 13]
36 score Australia - Adam ROBERTSON [AUS07] (Medium) [18 - 13]
36 score Hong Kong China - Tsz Fung LUK [HKG21] (Running in shot) [18 - 14]
37 score Hong Kong China - Wing Yan CHEUNG [HKG20] (Medium) [18 - 15]
37 score Australia - Jessica MAY [AUS01] (Free pass) [19 - 15]
38 score Australia - Adam ROBERTSON [AUS07] (Medium) [20 - 15]
39 score Australia - Adam ROBERTSON [AUS07] (Running in shot) [21 - 15]
40 score Hong Kong China - Kwok Kuen HAM [HKG09] (Near) [21 - 16]
40 score Australia - Jessica MAY [AUS01] (Long) [22 - 16]
40 score Australia - Patrick BRANFORD [AUS05] (Medium) [23 - 16]
40 substitution Hong Kong China - Chau Yee CHEONG [HKG01] substituted Wyinga IP [HKG08] (Substitution)
41 score Hong Kong China - Tsz Fung LUK [HKG21] (Near) [23 - 17]
42 score Hong Kong China - Kwok Kuen HAM [HKG09] (Running in shot) [23 - 18]
42 substitution Australia - Kia ROGERS [AUS13] substituted Theresa COLETTI [AUS06] (Substitution)
44 comment Time out 2 for Hong Kong.
45 score Australia - Kia ROGERS [AUS13] (Medium) [24 - 18]
46 score Hong Kong China - Tsz Fung LUK [HKG21] (Penalty shot) [24 - 19]
46 score Australia - Adam ROBERTSON [AUS07] (Near) [25 - 19]
47 score Australia - Joshua BERNEY [AUS10] (Penalty shot) [26 - 19]
48 score Australia - Jessica MAY [AUS01] (Medium) [27 - 19]
48 substitution Hong Kong China - Akiko TSUJIKAWA [HKG13] substituted Wing Yan TSANG [HKG04] (Substitution)
48 substitution Australia - Jessica CRISPE [AUS09] substituted Jessica PHILLIPS [AUS02] (Substitution)
50 score Australia - Jessica CRISPE [AUS09] (Medium) [28 - 19]
50 comment End of the game. Final score: 28 - 19 in favour for Australia
Australia
Number Name Sex Position Score
AUS14 Andrew Hutchesson D 2
AUS10 Joshua Berney A 7
AUS15 Ashlee Othen D 2
AUS01 Jessica May A 4
AUS02 Jessica Phillips D 0
AUS05 Patrick Branford A 2
AUS07 Adam Robertson D 8
AUS06 Theresa Coletti A 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
AUS03 Emily Hutchesson R 0
AUS13 Kia Rogers R 1
AUS09 Jessica Crispe R 1
AUS08 Anthony Beeson R 0
AUS12 Joshua Prasad R 0
AUS11 Daniel Phillips R 0
AUS04 Shannon Camac R 1
AUS16 Bethan Channing R 0
Hong Kong China
Number Name Sex Position Score
HKG17 Cheuk Hin Mak D 1
HKG20 Wing Yan Cheung D 6
HKG06 Tim Tim Yau A 1
HKG08 Wyinga Ip D 0
HKG04 Wing Yan Tsang D 0
HKG10 Ka Wai Chan A 1
HKG03 Long Kwan Ng A 0
HKG09 Kwok Kuen Ham A 5
RESERVES
Number Name Sex Position Score
HKG15 Ka Hin Chow R 0
HKG18 Ka Hei Lau R 0
HKG16 Chun Kit Chan R 0
HKG21 Tsz Fung Luk R 5
HKG32 Ka Hei Law R 0
HKG14 Tung Pak So R 0
HKG13 Akiko Tsujikawa R 0
HKG01 Chau Yee Cheong R 0

Top scorers