Catalonia U21
18
26
Czech Republic U21
    • 12th Jul 2014
    • 14:15
Time (minutes)0
Czech Republic U210
Catalonia U210
0 60
MinuteMin Info Score 18 - 26Score
1 score Czech Republic U21 - Denisa KOLAROVA [CZE02] (Medium) [0 - 1]
2 score Czech Republic U21 - Denisa KOLAROVA [CZE02] (Penalty shot) [0 - 2]
3 score Czech Republic U21 - Alexander VYROUBAL [CZE12] (Penalty shot) [0 - 3]
3 score Catalonia U21 - Olga GANDIA PEREZ [CAT01] (Medium) [1 - 3]
3 score Czech Republic U21 - Renata HAVLOVÁ [CZE06] (Medium) [1 - 4]
4 score Czech Republic U21 - Tomáš MAREK [CZE14] (Medium) [1 - 5]
5 score Czech Republic U21 - Denisa HURDÁLKOVÁ [CZE03] (Medium) [1 - 6]
6 score Czech Republic U21 - Denisa HURDÁLKOVÁ [CZE03] (Medium) [1 - 7]
6 score Catalonia U21 - Joel RUS ALFONSIN [CAT08] (Medium) [2 - 7]
7 score Czech Republic U21 - Renata HAVLOVÁ [CZE06] (Medium) [2 - 8]
9 comment Time out 1 for Catalonia U21.
10 score Catalonia U21 - Olga GANDIA PEREZ [CAT01] (Running in shot) [3 - 8]
11 score Catalonia U21 - Miquel GIL MAESO [CAT18] (Long) [4 - 8]
11 score Czech Republic U21 - Renata HAVLOVÁ [CZE06] (Near) [4 - 9]
12 score Czech Republic U21 - Denisa KOLAROVA [CZE02] (Free pass) [4 - 10]
12 substitution Catalonia U21 - Francisco Jose GARCÍA APARICIO [CAT10] substituted Albert PADILLA GANDIA [CAT14] (Reversible sub.)
13 score Catalonia U21 - Olga GANDIA PEREZ [CAT01] (Free pass) [5 - 10]
15 score Catalonia U21 - Olga GANDIA PEREZ [CAT01] (Medium) [6 - 10]
17 score Czech Republic U21 - Denisa KOLAROVA [CZE02] (Near) [6 - 11]
17 score Catalonia U21 - Patricia SAN JUAN ADAMUZ [CAT15] (Medium) [7 - 11]
18 score Catalonia U21 - Miquel GIL MAESO [CAT18] (Penalty shot) [8 - 11]
18 score Czech Republic U21 - Patrik NGUYEN [CZE17] (Medium) [8 - 12]
18 score Czech Republic U21 - Tomáš MAREK [CZE14] (Medium) [8 - 13]
19 score Catalonia U21 - Miriam MORALEDA MEDINA [CAT09] (Medium) [9 - 13]
20 score Catalonia U21 - Olga GANDIA PEREZ [CAT01] (Medium) [10 - 13]
20 comment Half time: 10 - 13 in favour for Czech Republic U21
23 score Czech Republic U21 - Patrik NGUYEN [CZE17] (Medium) [10 - 14]
24 comment Time out 1 for Czech Republic U21.
25 substitution Catalonia U21 - Adrià GARCÍA FUENTES [CAT04] substituted Joel RUS ALFONSIN [CAT08] (Tactical sub.)
25 score Catalonia U21 - Alex LLOVERA FUNES [CAT20] (Penalty shot) [11 - 14]
25 score Czech Republic U21 - Renata HAVLOVÁ [CZE06] (Medium) [11 - 15]
25 score Czech Republic U21 - Alexander VYROUBAL [CZE12] (Medium) [11 - 16]
26 score Czech Republic U21 - Alexander VYROUBAL [CZE12] (Medium) [11 - 17]
28 score Czech Republic U21 - Renata HAVLOVÁ [CZE06] (Medium) [11 - 18]
28 score Czech Republic U21 - Tomáš MAREK [CZE14] (Medium) [11 - 19]
28 score Czech Republic U21 - Tereza FERKOVICOVÁ [CZE01] (Medium) [11 - 20]
29 score Catalonia U21 - Francisco Jose GARCÍA APARICIO [CAT10] (Running in shot) [12 - 20]
31 substitution Catalonia U21 - Ivan BARA LORENZO [CAT16] substituted Alex LLOVERA FUNES [CAT20] (Tactical sub.)
32 score Catalonia U21 - Miriam MORALEDA MEDINA [CAT09] (Free pass) [13 - 20]
32 score Czech Republic U21 - Renata HAVLOVÁ [CZE06] (Running in shot) [13 - 21]
32 substitution Catalonia U21 - Núria SABATÉ QUIRÓS [CAT11] substituted Anna-Elena GILL i MARTINEZ [CAT17] (Reversible sub.)
32 score Czech Republic U21 - Alexander VYROUBAL [CZE12] (Near) [13 - 22]
35 score Czech Republic U21 - Patrik NGUYEN [CZE17] (Free pass) [13 - 23]
35 substitution Catalonia U21 - Alexandre ROMERO GAMA [CAT12] substituted Adrià GARCÍA FUENTES [CAT04] (Reversible sub.)
35 substitution Catalonia U21 - Nadia BERTRAN PEREZ [CAT07] substituted Patricia SAN JUAN ADAMUZ [CAT15] (Reversible sub.)
35 substitution Catalonia U21 - Xènia RAMIS I CORP [CAT03] substituted Miriam MORALEDA MEDINA [CAT09] (Reversible sub.)
35 score Catalonia U21 - Xènia RAMIS I CORP [CAT03] (Medium) [14 - 23]
35 score Czech Republic U21 - Denisa KOLAROVA [CZE02] (Penalty shot) [14 - 24]
36 score Catalonia U21 - Núria SABATÉ QUIRÓS [CAT11] (Medium) [15 - 24]
36 substitution Czech Republic U21 - Jan ŠIMEK [CZE13] substituted Patrik NGUYEN [CZE17] (Tactical sub.)
36 substitution Czech Republic U21 - Monika MOSTBEKOVA [CZE05] substituted Tereza FERKOVICOVÁ [CZE01] (Tactical sub.)
38 score Catalonia U21 - Francisco Jose GARCÍA APARICIO [CAT10] (Medium) [16 - 24]
38 substitution Czech Republic U21 - Martina WEISSOVA [CZE08] substituted Denisa KOLAROVA [CZE02] (Reversible sub.)
38 substitution Czech Republic U21 - Petr GALÍCEK [CZE16] substituted Tomáš MAREK [CZE14] (Reversible sub.)
38 score Czech Republic U21 - Tomáš VESELÝ [CZE11] (Medium) [16 - 25]
38 score Catalonia U21 - Alexandre ROMERO GAMA [CAT12] (Medium) [17 - 25]
39 score Catalonia U21 - Francisco Jose GARCÍA APARICIO [CAT10] (Medium) [18 - 25]
40 score Czech Republic U21 - Denisa HURDÁLKOVÁ [CZE03] (Medium) [18 - 26]
40 comment End of the game. Final score: 18 - 26 in favour for Czech Republic U21
Referee

Assistant referee

Reserve referee

Catalonia U21
Number Name Sex Position Score
CAT14 Albert Padilla Gandia D 0
CAT18 Miquel Gil Maeso D 2
CAT20 Alex Llovera Funes A 1
CAT15 Patricia San Juan Adamuz A 1
CAT17 Anna-elena Gill I Martinez D 0
CAT09 Miriam Moraleda Medina A 2
CAT08 Joel Rus Alfonsin A 1
CAT01 Olga Gandia Perez D 5
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CAT03 Xènia Ramis I Corp R 1
CAT11 Núria SabatÉ QuirÓs R 1
CAT16 Ivan Bara Lorenzo R 0
CAT07 Nadia Bertran Perez R 0
CAT04 Adrià GarcÍa Fuentes R 0
CAT10 Francisco Jose GarcÍa Aparicio R 3
CAT12 Alexandre Romero Gama R 1
Czech Republic U21
Number Name Sex Position Score
CZE03 Denisa HurdÁlkovÁ D 3
CZE12 Alexander Vyroubal D 4
CZE17 Patrik Nguyen D 3
CZE02 Denisa Kolarova A 5
CZE11 Tomáš VeselÝ A 1
CZE01 Tereza FerkovicovÁ D 1
CZE14 Tomáš Marek A 3
CZE06 Renata HavlovÁ A 6
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CZE13 Jan Šimek R 0
CZE04 Nikol TrefnÁ R 0
CZE07 Gabriela HurdÁlkovÁ R 0
CZE18 Ondrej SlÁdek R 0
CZE05 Monika Mostbekova R 0
CZE08 Martina Weissova R 0
CZE15 Aldar Tsybyktarov R 0
CZE16 Petr GalÍcek R 0

Top scorers