China U23
40
9
Macau China U23
    • 28th Jul 2015
    • 15:20
Time (minutes)0
China U230
Macau China U230
0 50
MinuteMin Info Score 40 - 9Score
2 score Macau China U23 - Wang Cheng CHAO [MAC31] (Medium) [0 - 1]
2 score China U23 - Jingyi YIN [CHN02] (Medium) [1 - 1]
4 score China U23 - Xin LI [CHN03] (Near) [2 - 1]
4 score China U23 - Fei XIAO [CHN16] (Near) [3 - 1]
6 score China U23 - Jingyi YIN [CHN02] (Medium) [4 - 1]
7 score China U23 - Muzi LI [CHN01] (Medium) [5 - 1]
8 score China U23 - Xiaoxi CHEN [CHN08] (Running in shot) [6 - 1]
9 score China U23 - Xin LI [CHN03] (Near) [7 - 1]
10 score China U23 - Ruidong LIU [CHN09] (Long) [8 - 1]
11 score China U23 - Ruidong LIU [CHN09] (Penalty shot) [9 - 1]
11 score China U23 - Guoyong YANG [CHN14] (Near) [10 - 1]
12 score China U23 - Xiaoxi CHEN [CHN08] (Long) [11 - 1]
12 score Macau China U23 - Wang Cheng CHAO [MAC31] (Medium) [11 - 2]
12 score China U23 - Jingyi YIN [CHN02] (Medium) [12 - 2]
13 score Macau China U23 - Wai Leng LOI [MAC66] (Running in shot) [12 - 3]
13 score China U23 - Guoyong YANG [CHN14] (Near) [13 - 3]
14 score China U23 - Ruidong LIU [CHN09] (Long) [14 - 3]
16 score China U23 - Ruidong LIU [CHN09] (Running in shot) [15 - 3]
16 score China U23 - Xin LI [CHN03] (Near) [16 - 3]
17 score China U23 - Guoyong YANG [CHN14] (Penalty shot) [17 - 3]
17 score China U23 - Ruidong LIU [CHN09] (Medium) [18 - 3]
18 score China U23 - Zhufeng WANG [CHN10] (Medium) [19 - 3]
18 score China U23 - Xiaoxi CHEN [CHN08] (Running in shot) [20 - 3]
20 comment China U23: penalty missed by CHN16 - Fei XIAO
21 score China U23 - Xiaoxi CHEN [CHN08] (Running in shot) [21 - 3]
25 comment Half time: 21 - 3 in favour for China U23
26 substitution China U23 - Liang ZHANG [CHN06] substituted Jingyi YIN [CHN02] (Substitution)
26 substitution China U23 - Shitao TANG [CHN12] substituted Ruidong LIU [CHN09] (Substitution)
26 substitution China U23 - Jiahong GUO [CHN13] substituted Zhufeng WANG [CHN10] (Substitution)
26 substitution China U23 - Ling-Jie ZHENG [CHN04] substituted Muzi LI [CHN01] (Substitution)
26 substitution Macau China U23 - Chi Leng HO [MAC04] substituted Pui-In HO [MAC08] (Substitution)
29 score China U23 - Jiahong GUO [CHN13] (Long) [22 - 3]
30 score Macau China U23 - Cheok Fan SI [MAC12] (Long) [22 - 4]
30 score China U23 - Xiaoxi CHEN [CHN08] (Long) [23 - 4]
31 score China U23 - Guoyong YANG [CHN14] (Long) [24 - 4]
33 score China U23 - Ling-Jie ZHENG [CHN04] (Long) [25 - 4]
34 score China U23 - Ling-Jie ZHENG [CHN04] (Long) [26 - 4]
34 score Macau China U23 - Lin Chuan KO [MAC06] (Near) [26 - 5]
34 substitution Macau China U23 - Ka Wai LONG [MAC10] substituted Wai Leng LOI [MAC66] (Substitution)
34 substitution Macau China U23 - Weng-Si SIO [MAC07] substituted Lin Chuan KO [MAC06] (Substitution)
34 substitution Macau China U23 - Lai Lon CHOI [MAC23] substituted Cheok Fan SI [MAC12] (Substitution)
34 score China U23 - Xiaoxi CHEN [CHN08] (Near) [27 - 5]
36 score China U23 - Ling-Jie ZHENG [CHN04] (Medium) [28 - 5]
36 score China U23 - Shitao TANG [CHN12] (Medium) [29 - 5]
37 score Macau China U23 - Chi-On HO [MAC15] (Medium) [29 - 6]
37 score China U23 - Xin LI [CHN03] (Running in shot) [30 - 6]
37 substitution Macau China U23 - Cheok In CHONG [MAC93] substituted Sio-Leng CHEOK [MAC35] (Substitution)
37 score China U23 - Jiahong GUO [CHN13] (Penalty shot) [31 - 6]
39 score China U23 - Shitao TANG [CHN12] (Near) [32 - 6]
39 score Macau China U23 - Chi-On HO [MAC15] (Long) [32 - 7]
39 score China U23 - Xiaoxi CHEN [CHN08] (Running in shot) [33 - 7]
44 score China U23 - Ling-Jie ZHENG [CHN04] (Running in shot) [34 - 7]
44 score China U23 - Liang ZHANG [CHN06] (Running in shot) [35 - 7]
45 score Macau China U23 - Chi-On HO [MAC15] (Penalty shot) [35 - 8]
45 score China U23 - Xiaoxi CHEN [CHN08] (Running in shot) [36 - 8]
46 score China U23 - Jiahong GUO [CHN13] (Long) [37 - 8]
46 score Macau China U23 - Chi Leng HO [MAC04] (Penalty shot) [37 - 9]
47 score China U23 - Guoyong YANG [CHN14] (Near) [38 - 9]
48 score China U23 - Xiaoxi CHEN [CHN08] (Running in shot) [39 - 9]
49 score China U23 - Ling-Jie ZHENG [CHN04] (Running in shot) [40 - 9]
50 comment End of the game. Final score: 40 - 9 in favour for China U23
China U23
Number Name Sex Position Score
CHN02 Jingyi Yin A 3
CHN08 Xiaoxi Chen D 9
CHN01 Muzi Li A 1
CHN14 Guoyong Yang D 5
CHN16 Fei Xiao D 1
CHN03 Xin Li D 4
CHN09 Ruidong Liu A 5
CHN10 Zhufeng Wang A 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CHN11 Hao Pu R 0
CHN15 Dongjie Zhang R 0
CHN05 Jun Ke Zhou R 0
CHN04 Ling-jie Zheng R 5
CHN12 Shitao Tang R 2
CHN07 Ming Cai R 0
CHN13 Jiahong Guo R 3
CHN06 Liang Zhang R 1
Macau China U23
Number Name Sex Position Score
MAC66 Wai Leng Loi D 1
MAC12 Cheok Fan Si A 1
MAC06 Lin Chuan Ko D 1
MAC08 Pui-in Ho A 0
MAC25 Seng Lam Ao D 0
MAC31 Wang Cheng Chao A 2
MAC35 Sio-leng Cheok A 0
MAC15 Chi-on Ho D 3
RESERVES
Number Name Sex Position Score
MAC07 Weng-si Sio R 0
MAC10 Ka Wai Long R 0
MAC04 Chi Leng Ho R 1
MAC93 Cheok In Chong R 0
MAC23 Lai Lon Choi R 0

Top scorers