2
6
 
 
  • 2
  • 6
                                
Time (minutes)0
0
0
0
MinuteMin Info Score 2 - 6Score
2 score - Francesco BUCCHERI [P10] (Medium) [0 - 0]
3 score - Andrea KINVER [E03] (Free pass) [0 - 0]
5 score - Arnold BIJLSMA [E12] (Penalty shot) [0 - 0]
5 score - Alberto FERRO [P11] (Medium) [0 - 0]
6 comment Time out 1 for EvanSalus - Padova.
8 score - Clive MINSHULL [E09] (Running in shot) [0 - 0]
11 score - Clive MINSHULL [E09] (Penalty shot) [0 - 0]
12 comment Edinburgh: penalty missed by E12 - Arnold BIJLSMA
12 comment Edinburgh: penalty missed by E12 - Arnold BIJLSMA
12 score - Arnold BIJLSMA [E12] (Penalty shot) [0 - 0]
13 score - Mark GOOSSENS [E11] (Near) [0 - 0]
Number Name Sex Position Score
RESERVES
Number Name Sex Position Score
Number Name Sex Position Score
RESERVES
Number Name Sex Position Score