Hong Kong China U23
12
18
Australia U23
 
 
  • Hong Kong China U23
    12
  • Australia U23
    18
                                
Time (minutes)0
Australia U230
Hong Kong China U230
0
MinuteMin Info Score 12 - 18Score
1 score Australia U23 - Jamie GARTNER [A08] (Running in shot) [0 - 1]
7 score Hong Kong China U23 - Kwok Kuen HAM [H09] (Long) [1 - 1]
9 score Australia U23 - Jessica PHILLIPS [A07] (Medium) [1 - 2]
9 score Hong Kong China U23 - Akiko TSUJIKAWA [H13] (Near) [2 - 2]
15 comment PENALTY MISSED HK09
15 score Australia U23 - Ashlyn WETHERALL [A14] (Running in shot) [2 - 3]
17 score Australia U23 - Matthew KLEEMANN [A10] (Penalty shot) [2 - 4]
18 score Australia U23 - Jessica PHILLIPS [A07] (Running in shot) [2 - 5]
18 comment Time out 1 for Hong Kong U23.
21 score Hong Kong China U23 - Tung Kong LAU [H18] (Penalty shot) [3 - 5]
25 substitution Hong Kong China U23 - Wai Shun CHEUNG [H07] substituted Chuen Wai CHAN [H16]
26 score Australia U23 - Michelle DUFFIN [A06] (Medium) [3 - 6]
27 score Hong Kong China U23 - Kwok Kuen HAM [H09] (Long) [4 - 6]
28 score Hong Kong China U23 - Akiko TSUJIKAWA [H13] (Near) [5 - 6]
29 score Hong Kong China U23 - Tung Kong LAU [H18] (Running in shot) [6 - 6]
30 comment Half time: 6 - 6
32 score Australia U23 - Matthew KLEEMANN [A10] (Long) [6 - 7]
32 score Hong Kong China U23 - Kwok Kuen HAM [H09] (Long) [7 - 7]
33 score Australia U23 - Jessica ABELL [A02] (Running in shot) [7 - 8]
34 score Australia U23 - Adam ROBERTSON [A12] (Near) [7 - 9]
36 score Australia U23 - Matthew KLEEMANN [A10] (Medium) [7 - 10]
36 substitution Australia U23 - Paul RILEY [A16] substituted Jamie GARTNER [A08]
37 substitution Hong Kong China U23 - Wai Seen Sincere IP [H11] substituted Wing Sin LAM [H08]
40 score Hong Kong China U23 - Wing Kwai CHENG [H14] (Near) [8 - 10]
40 comment Time out 1 for Australia U23.
40 substitution Hong Kong China U23 - Wyinga IP [H02] substituted Chau Yee CHEONG [H01]
42 score Australia U23 - Daniel PHILLIPS [A09] (Long) [8 - 11]
44 score Hong Kong China U23 - Wyinga IP [H02] (Running in shot) [9 - 11]
44 substitution Australia U23 - Bec COULLS [A05] substituted Ashlyn WETHERALL [A14]
46 score Hong Kong China U23 - Kwok Kuen HAM [H09] (Free pass) [10 - 11]
47 score Australia U23 - Michelle DUFFIN [A06] (Medium) [10 - 12]
47 score Hong Kong China U23 - Akiko TSUJIKAWA [H13] (Medium) [11 - 12]
47 score Australia U23 - Jessica PHILLIPS [A07] (Medium) [11 - 13]
48 score Hong Kong China U23 - Kwok Kuen HAM [H09] (Medium) [12 - 13]
50 score Australia U23 - Matthew KLEEMANN [A10] (Medium) [12 - 14]
51 substitution Australia U23 - Daniel CRISPE [A15] substituted Adam ROBERTSON [A12]
51 substitution Hong Kong China U23 - Chi Wai LAU [H15] substituted Wai Shun CHEUNG [H07]
54 comment Time out 2 for Hong Kong U23.
54 score Australia U23 - Daniel CRISPE [A15] (Near) [12 - 15]
55 score Australia U23 - Jessica PHILLIPS [A07] (Free pass) [12 - 16]
56 score Australia U23 - Matthew KLEEMANN [A10] (Medium) [12 - 17]
57 score Australia U23 - Matthew KLEEMANN [A10] (Penalty shot) [12 - 18]
59 substitution Australia U23 - Michelle TREMAINE [A01] substituted Jessica ABELL [A02]
Hong Kong China U23
Number Name Sex Position Score
H19 Yan Sin Tse A 0
H14 Wing Kwai Cheng A 1
H18 Tung Kong Lau D 2
H01 Chau Yee Cheong D 0
H16 Chuen Wai Chan D 0
H13 Akiko Tsujikawa D 3
H09 Kwok Kuen Ham A 5
H08 Wing Sin Lam A 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
H05 Chi Tang Yim R 0
H02 Wyinga Ip R 1
H11 Wai Seen Sincere Ip R 0
H06 Tim Tim Yau R 0
H15 Chi Wai Lau R 0
H04 Ho Cheung Chan R 0
H07 Wai Shun Cheung R 0
H17 Ka Po Cheng R 0
Australia U23
Number Name Sex Position Score
A09 Daniel Phillips D 1
A07 Jessica Phillips D 4
A08 Jamie Gartner A 1
A06 Michelle Duffin A 2
A14 Ashlyn Wetherall A 1
A10 Matthew Kleemann A 6
A12 Adam Robertson D 1
A02 Jessica Abell D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
A03 Michael Lim R 0
A04 Katrina Borg R 0
A16 Paul Riley R 0
A13 Heather Mcmanus R 0
A15 Daniel Crispe R 1
A01 Michelle Tremaine R 0
A11 Patrick Branford R 0
A05 Bec Coulls R 0

Top scorers