Zoya Yagudaeva Zoya
78 Matches
37 Goals

Z. Yagudaeva

Name Zoya
Last Name Yagudaeva
Age 30
Team Russia Russia U19 Russia U21 Russia U23
Old teams State University HSS

Last match

Trojans KC 16
State University HSS 34

Total score Zoya Yagudaeva

 
  •   Long (8)
  •   Medium (20)
  •   Near (8)
  •   Running in shot (1)

History Zoya Yagudaeva

No information available